AirPower Aviation

Αλλαγές προγραμματισμένων πτήσεων

Αλλαγές προγραμματισμένων πτήσεων

Ο χρόνος αναχώρησης και άφιξης που αναφέρεται στην περιγραφή της Πτήσης υπόκεινται (σπανίως) σε αλλαγές που επιβάλλονται από κάποιες συνθήκες.
Ο Αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν, κατά λογική απόφασή του, είναι αναγκαίο για λόγους προστασίας της υγείας των επιβατών ή / και την ασφάλεια της πτήσης.

  • Σε περίπτωση βλάβης του Αεροσκάφους

  • Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας

Ο Αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να εκτελέσει Πτήση διαφορετική από εκείνη που συμφωνήθηκε. Σε περίπτωση που ο Αερομεταφορέας δεχτεί την αλλαγή που προτείνει ο Ναυλωτής ή οι επιβάτες, ο Ναυλωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει το Κόμιστρο που προκύπτει από τον υπολογισμό που προβλέπεται, εάν, μετά τη μεταβολή αυτή, το Κόμιστρο υπερβαίνει αυτό που έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που σε συνέχεια της αλλαγής, το νέο Κόμιστρο είναι χαμηλότερο από αυτό που είχε αρχικά συμφωνηθεί, ο Αερομεταφορέας δεν έχει την υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε μέρος του Κόμιστρου στον Ναυλωτή, εάν το Κόμιστρο έχει καταβληθεί και εάν αυτό δεν έχει καταβληθεί, ο Ναυλωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλλει το σύνολο του Κομίστρου που έχει συμφωνηθεί.

Ακυρώσεις Πτήσεων

Σε περίπτωση που ο Ναυλωτής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση και ακυρώσει την Πτήση, ο Αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή ελλείψει πληρωμής εκ των προτέρων, να απαιτήσει:

 i) 20% της τιμής του Ναυλοσυμφώνου παρακρατείτε αν ο Ναυλωτής έχει ειδοποιήσει για την ματαίωση της πτήσης σε λιγότερο από 72 και πάνω από 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
 ii) 50% της τιμής του Ναυλοσυμφώνου παρακρατείτε εάν ο Ναυλωτής γνωστοποιήσει την ακύρωση σε λιγότερο από 48 ώρες αλλά περισσότερο από 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
 iii) 100% της τιμής του Ναυλοσυμφώνου παρακρατείτε εάν ο Ναυλωτής γνωστοποιήσει την ακύρωση σε λιγότερο από 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
ΣΗΜ: Πλήρης επιστροφή χρημάτων μπορεί να αναμένεται μόνο εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Ωστόσο, ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να ισχύουν ορισμένες διοικητικές ή/και διαχειριστικές επιβαρύνσεις.